Hva gjelder saken Hvor henvender jeg meg Kontaktpersoner
Oppmåling/matrikkel Oppmålingsavdelingen

Petter Aaserud - Askim, Eidsberg og Hobøl kommune
Kjell Roger Ruud - Marker kommune
Arne Gjerberg - Rakkestad kommune
Petter Vinæs - Trøgstad kommune
Lindy Hansen - Spydeberg kommune
Markus Holter - Skiptvet kommune

Byggesaker/fradelingssaker Byggesaksavdelingene i kommunene

Byggesaksbehandlere, ta kontakt med servicetorg/-kontor.
For Askim kommune kan du også sende e-post til byggesak@askim.kommune.no

Feil/endringer i kommunenes temadata Geodataavdelingen Askim kommune geodata@askim.kommune.no
Salg av digitale kartdata Geodataavdelingen Askim kommune geodata@askim.kommune.no