Veit du hvor Dassjordet er? Eller Problemjordet? 
Hvis ikke kan du bruke vårt nye temakart til å finne det ut.
Eller kanskje lurer du på hvordan du uttaler Knoldåsen eller om det heter på, ved eller i Ila.

Sjekk ut kart med historiske navn som ligger under Temakart - Historiske.
Det er historielaget i Askim som har samlet inn og registrert nesten 4000 historiske navn
i Askim.

Vi oppfordrer de andre kommunene til å registrere historiske navn!

Knoldåsen uttalses forresten Knøllåsen. :-)