Trenger du hjelp når du bruker webkartløsnigene våre, se her.

Innholdet i våre ulike karttjenester

Standardkart Kart for å søke på adresser, situasjonskart, ruteplanlegger og lenker til andre kartportaler.
Temakart

Kart med interessante steder i Indre Østfold, veikategorier, amtskart og økonomisk kartverk, kartlagte friluftsområder, skoler og barnehager i Indre Østfold og skoleopptak i Askim.

Arealplaner Kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og dispensasjoner.
Indre Østfold kommune 2020 Kart for den nye kommunen
Byggesak og Oppmåling Informasjon for Byggesak og Oppmåling.
For saksbehandlere Egen side med kart for saksbehandlere i kommunene.

 

Nedlasting av app med kart for mobilen