Kartportalen til Indre Østfoldsamarbeidet er for tiden ute av funksjon. Vår systemleverandør jobber på spreng med å få alle de nye fylkene og kommunene på plass i ulike systemer.

Vi beklager de problemene dette medfører for våre brukere.