• Norgeskart: Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier
  • Kilden: Kilden er NIBIO sin kartløsning, hvor alle våre kartdata er samlet. I tillegg er det valgt å vise kartlag fra andre parter i Norge digitalt i sann tid. Ved å ha eksterne kartlag tilgjengelig i Kilden kan brukeren selv skru av og på kartlag for å kombinere og sammenstille ønsket informasjon i kartet.
  • Gårdskart: Kart som gir arealtall for valgt landbrukseiendom
  • Norge i bilder: Norgeibilder.no viser ortofoto (flyfoto) fra hele landet. Her er også historiske flybilder, slik at du kan se hvordan huset eller tettstedet ditt har utviklet seg
  • Se eiendom: På Se eiendom kan du gjøre oppslag i kart og se hva som står om din egen og andres eiendom i det offisielle eiendomsregisteret (matrikkelen) i Norge
  • Rett i kartet: Kartportal med Kartverkets data. Kartverkets data inngår i Norges offisielle datagrunnlag. Dataene er åpne, og kan fritt brukes av alle. De er tilgjengelige i utallige tjenester, løsninger og app’er. Rett i kartet gir brukerne mulighet til å bidra til å holde dataene oppdatert, til nytte for samtlige brukere av dataene.
  • Turkart Østfold: Turkart over Østfold som skal vise vei til opplevelser og bortgjemte perler i Østfold.