Denne delen av den nye kartportalen er beregnet på ulike saksbehandlere i kommunene våre. Her vil det komme ulike temaklienter som vi håper skal være til hjelp i arbeidet. Dette er karttjenester som krever innlogging for tilgang til hjemmelshavere og andre sensitive data. Trenger du tilgang, men ikke har brukerID, send oss en e-post: geodata@askim.kommune.no så tar vi kontakt.

Foreløpig ligger bare Servicetorg her, men vi har planer og ideer om nye klienter. Har du ønsker om temakart som kan være nyttig? Ikke nøl, gi oss beskjed så skal vi forsøke å finne løsninger. Vi håper kartportalen blir brukt  og at den blir til hjelp i det daglige arbeidet.

Mvh
Geodatagjengen i Askim