Kartmiljøet i Indre Østfoldsamarbeidet vil med denne portalen jobbe for at innbyggere, politikere og saksbehandlere skal finne og bruke kartene og løsningene våre.

For informasjon om portalens oppbygning og funksjoner kan du se under Hjelp og råd øverst til høyre  på siden.

Vi ønsker tilbakemeldinger fra brukere av portalen både om feil i kartet og funksjoner som ikke virker. Har du ønsker om andre funksjoner i portalen tar vi gjerne imot tips og skal forsøke å finne løsninger som gjør portalen bedre. Dette kan du gjøre øverst til høyre på siden.

Vi ønsker dere lykke til med bruken av Kartportal for Indre Østfoldsamarbeidet, www.indrekart.no !